اطلاعیه مهم تغییر زمان برگزاری کنفرانس
1396/11/07

با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای سیاست گذاری کنفرانس مبنی بر فراهم نمودن فرصت لازم برای همراهی و مشارکت حداکثری علاقه مندان به بیم در اولین دوره کنفرانس، تاریخ برگزاری به ششم اسفندماه 96 تغییر یافت و تاریخ های مهم نیز به شرح ذیل اصلاح می شود:

مهلت ارسال مقالات:96/10/15
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 96/11/20
اعلام نتایج داوری مقالات: 96/11/15
تاریخ برگزاری کنفرانس 96/12/07, 96/12/08