حمایت دانشگاه علم و صنعت ایران از اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان
1396/08/26

با اعلام جناب آقای دکتر تورج محمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه نیز به حامیان اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان پیوست.