حمایت ایران بیم از اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان
1396/09/07

گروه تخصصی ایران بیم، به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) پیوست.