سازمان برنامه و بودجه کشور به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان پیوست
1396/09/22

در ادامه همراهی یکپارچه و قابل تقدیر نهادهای مختلف، "سازمان برنامه و بودجه کشور" نیز با اعلام سرکار خانم دکتر اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان پیوست.
اهمیت توسعه فناوری های طراحی، مهندسی و اجرا در صنعت ساختمان و تاثیر قابل توجه BIM در این رابطه، موجب همراهی اکثریت نهادهای مرتبط شده است. امید است تا در این فضای منسجم زمینه های رشد و تعالی این موضوع مهم در کشور فراهم آید.