دانشگاه شهید بهشتی به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
1396/09/19

با اعلام جناب آقای دکتر بهروز ابطحی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، این دانشگاه نیز به جمع حامیان اولین کنفرانس BIM پیوست.