حمایت موسسه آموزش عالی پارس
1396/09/30

با اعلام جناب آقای دکتر نورزایی، موسسه آموزش عالی پارس به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان پیوست.