سیویلیکا به جمع حامیان کنفرانس پیوست
1396/09/30

با همراهی سیویلیکا ناشر تخصصی کنفرانس های کشور، امکان نمایه شدن مقالات کنفرانس در این پایگاه فراهم شد.