حضور گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس، برند تخصصی صنعت ساختمان بعنوان حامی زرین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان 
1396/10/28

گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس از شرکت های فعال در حوزه ساختمان می باشد. این گروه با اتکا بر تجربیات و سوابق مدیران و با بهره گیری از نیروهای خلاق و متخصص در حال حاضر ساخت چندین پروژه بزرگ و لوکس در سطح منطقه یک در دستور کار دارد.
گروه لوتوس همواره به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری نوین و روز آمد در عرصه صنعت ساختمان بوده است. مدیران این گروه با نگاهی تخصصی به صنعت ساختمان و با آشنایی به استراتژی ها و تکنیک های کارآمد و به روز راه حل های اقتصادی- انتفاعی مناسبی برای اجرای پروژه ها بکار می گیرند. این شرکت بستر مناسبی برای همکاری های مالی و مشارکت های ساختمانی مبتنی بر سود پایدار برای کلیه ذینفعان می باشد.