بازتاب خبر نشست خبری مدیر و دبیر کنفرانس در خبرگزاری‌های معتبر کشور
1396/11/01

نخستین نشست خبری کنفرانس مدلسازی ساختمان، روز 24 دی در دانشگاه فنی امیرکبیر با حضور خبرنگاران رسانه‌های سراسری برگزار شد. در این نشست خبری، مجتبی عزیزی مدیر کنفرانس و اقبال شاکری دبیر آن به تشریح کنفرانس و مزیت‌های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) برای صنعت ساخت‌وساز پرداختند.

لینک خبر خبرگزاری ایرنا

لینک خبر رسانه تخصصی بیمانا

شاهده کلیپ نشست 

نشریه بازار و ساختمان

 

1_12