اخبار مهم در مورد تاریخ و محل برگزاری کنفرانس
1396/11/07

خبرهای خوب برای علاقه مندان به BIM:

⬅️ با توجه به استقبال قابل تقدیر متخصصین داخلی و خارجی از اولین کنفرانس بیم و تنوع مطالب ارسالی آن‌ها، برنامه‌ی کنفرانس از یک روز به ۲ روز (دوشنبه و سه شنبه ۷-۸ اسفند ۹۶) افزایش یافت.

⬅️ مطالب متنوعی در قالب میزگردهای تخصصی، ارایه نمونه موردی از پیاده سازی بیم در پروژه های داخلی و خارجی، مقالات علمی و کارگاه های آموزشی در کنفرانس پیش بینی شده است.

⬅️ محل برگزاری کنفرانس، سالن همایش دکتر پاکدامن واقع در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

شعار کنفرانس امسال: "بیم؛ ضرورت، چالشها و افق های پیش رو"