حمایت معنوی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
1396/11/13

با موافقت جناب آقای مهندس علی امام، مدیر عامل محترم شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، این سازمان نیز به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) پیوست.