کانال تلگرام کنفرانس
1396/05/10

 

جهت تسهیل و افزایش سرعت انتقال اخبار و حواشی کنفرانس کانال تلگرام کنفرانس راه‌اندازی گردید. جهت ورود روی لوگوی تلگرام کلیلک نمایید. 

 

 تلگرام