اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
1396/06/07

 

 

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در تاریخ ۵ شهریور در محل انستیتو مهندسی نفت داشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری کنفرانس برگزار گردید، سیاست‌های کلی کنفرانس و محورهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه دکتر  مجتبی عزیزی کلیات کنفرانس و اهم فعالیت‌های انجام شده را به اعضای شورا شرح دادند. سپس دکتر اقبال شاکری بعنوان دبیر کنفرانس از اهمیت BIM و ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی در این کنفرانس جهت بهبود جایگاه BIM در سازمان‌های ذی‌صلاح را بیان نمودند. اعضای شورای نیز نظرات خود را جهت برگزاری هرچه بهتر کنفرانس و همچنین حمایت‌های دانشگاه‌ها و سازمان‌هایشان را اعلام نمودند. 

 

 

12