user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری کنفرانس
2
پوستر کنفرانس
هزینه‌های شرکت در کنفرانس

 

ثبت نام آزاد   ۳۹۰۰۰۰ (تومان) 
معرفی شدگان از طرف حامیان معنوی یا اعضای آن‌ها - ارائه دهندگان مقاله شفاهی  ۲۷۳۰۰۰ (تومان)
 ثبت نام گروهی بالای ۱۰ نفر- دانشجویان - اعضای نظام مهندسی ۱۹۵۰۰۰ (تومان)

 

* جهت پرداخت هزینه علاوه بر روش پرداخت آنلاین، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به کارت زیر وایز کرده و فیش پرداختی را از طریق منوی ثبت‌نام از بخش ثبت فیش بانکی به دبیرخانه ارسال نمایید.

 

photo_2017-07-24_21-00-51

 

*** همچنین شماره شبای زیر جهت پرداخت از طریق شبا نیز فراهم شده است. 

 

photo_2017-10-29_19-17-37